Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website (webshop), hierna “klant” genoemd, afgesloten met Botteghino Lifestyle paradijs, Zeelaan 188, 8670 Koksijde. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
 
 
BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bestelling plaatsen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
 
 
AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.
 
 
HERROEPINGSRECHT
Art. 4
De klant heeft het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, tellend vanaf de dag volgend op de dag van de bestelling.
Deze herroeping dient schriftelijkte te gebeuren en vóór het verstrijken van de termijn. 
De producten dienen evenwel in originele staat te zijn inclusief bevestigde etiketering.
De artikelen dienen binnen één week na ontvangst (datum aflevering door DE POST of afhaling in het KIALA PUNT) terug gestuurd te worden. 
De kosten voor het terugzenden van het artikel zijn voor rekening van de klant.
Indien de klant beslist het artikel om te ruilen voor een ander artikel, zijn de kosten voor terugzenden alsook voor het opnieuw verzenden voor rekening van de klant.
De terugbetaling van het artikel kan slechts gebeuren nadat wij het artikel daadwerkelijk terug ontvangen hebben en de staat ervan hebben gecontroleerd, alsook de gegevens noodzakelijk voor de terugbetaling in ons bezit zijn.
Ruilen of terugnames gelden niet bij solden of speciale kortingsacties.
 
 
BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving worden de bestelde producten pas verstuurd na ontvangst van de verschuldigde som. Indien de betaling niet wordt ontvangen binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 
 
UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
 
 
GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Veurne bevoegd.
 
 
BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.
 
 
WEBSHOP
Art. 9
Botteghino is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurverschillen. Deze zijn beïnvloedbaar door scherminstelling. Verkoop in de winkel heeft steeds voorrang op verkoop via de webshop. U wordt hiervan op de hoogte gebracht en uw betaling wordt dan ook teruggestort indien u geen ander artikel wenst.
 
Alle prijzen en informatie op onze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Indien er een fout gemaakt is, zal deze hersteld worden het artikel zal terug aangeboden wordem met de juiste prijs.